ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกจากอุปกรณ์ แม้ว่าคุณจะไม่มีอุปกรณ์นั้นแล้ว

หากคุณยังมี iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณอยู่

ก่อนที่คุณจะขายหรือมอบอุปกรณ์ของคุณให้ผู้อื่น คุณควรลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออก คุณไม่ควรลบรายชื่อ ปฏิทิน เตือนความจำ เอกสาร รูปภาพ หรือข้อมูล iCloud อื่นๆ ด้วยตนเอง ในขณะที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID ของคุณ การทำเช่นนี้จะเป็นการลบคอนเทนต์ของคุณจากเซิร์ฟเวอร์ iCloud และอุปกรณ์ใดๆ ของคุณที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ในอุปกรณ์ของคุณที่มี iOS 10 ขึ้นไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อออกจาก iCloud ก่อนที่คุณจะล้างข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หากคุณจับคู่ Apple Watch กับ iPhone ไว้ ให้ยกเลิกการจับคู่ Apple Watch
 2. สำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ
 3. ลงชื่อออกจาก iCloud และ iTunes Store และ App Store
  • หากคุณใช้ iOS 10.3 ขึ้นไป ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] เลื่อนลงแล้วแตะลงชื่อออก ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณแล้วแตะปิด
  • หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud > ลงชื่อออก แตะลงชื่อออกอีกครั้ง จากนั้นแตะ “ลบออกจาก [อุปกรณ์] ของฉัน” แล้วป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ ไปที่การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store > Apple ID > ลงชื่อออก
 4. กลับไปที่การตั้งค่าแล้วแตะทั่วไป > รีเซ็ต > ลบคอนเทนต์และการตั้งค่าทั้งหมด หากคุณเปิดค้นหา iPhone ของฉันไว้ คุณอาจจำเป็นต้องป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ
 5. ถ้าระบบขอรหัสอุปกรณ์หรือรหัสการจำกัดของคุณ ให้ป้อนรหัสนั้น จากนั้นแตะลบข้อมูล [อุปกรณ์]
 6. ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการโอนย้ายบริการให้กับเจ้าของใหม่ หากคุณไม่ได้ใช้ซิมการ์ดกับอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการให้ช่วยโอนย้ายบริการไปยังเจ้าของรายใหม่ได้

 

หากคุณไม่มี iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณแล้ว

หากขั้นตอนข้างต้นไม่เสร็จสมบูรณ์และคุณไม่มีอุปกรณ์ของคุณแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ขอให้เจ้าของรายใหม่ลบคอนเทนต์และการตั้งค่าทั้งหมด ตามขั้นตอนข้างต้น
 2. หากคุณใช้ iCloud และค้นหา iPhone ของฉันในอุปกรณ์อยู่ ให้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com หรือแอพค้นหา iPhone ของฉันในอุปกรณ์เครื่องอื่น แล้วเลือกอุปกรณ์ จากนั้นคลิกลบ หลังจากที่ลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์แล้ว ให้คลิกลบออกจากบัญชี
 3. ถ้าคุณไม่สามารถทำตามขั้นตอนใดๆ ข้างต้น ให้ เปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ ซึ่งจะไม่ลบข้อมูลส่วนตัวที่เก็บไว้ในอุปกรณ์เครื่องเก่าของคุณ แต่จะป้องกันไม่ให้เจ้าของใหม่ลบข้อมูลของคุณจาก iCloud
 4. หากคุณจะเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์ที่ไม่ใช่ของ Apple ให้ยกเลิกการลงทะเบียน iMessage
 5. หากคุณใช้ Apple Pay คุณสามารถลบบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณได้ที่ iCloud.com เลือกการตั้งค่า เพื่อดูว่าอุปกรณ์ใดใช้ Apple Pay อยู่บ้าง แล้วคลิกที่อุปกรณ์นั้น คลิกลบออกถัดจาก Apple Pay

ข้อมูลเพิ่มเติม : support.apple.com