Oppo F1 เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2016 หรือประมาณ 1 ปี ที่แล้วขณะทำบทความนี้อยู่ โดยราคาเปิดตัวในขณะนั้น 8,990 บาท ส่วนราคาจริงในตลาดตอนนี้ (20/05/2017) คือ 7,990 บาท หากสภาพดีๆ มีกล่องครบก็ขายกันตั้งแต่ราคา 5,000 บาท ขึ้นไปจนถึง 6,900 บาท หากสภาพแย่หน่อยมีรอยใช้งานเยอะและกล่องก็ไม่มีก็ขายกันในราคา 4,000-5,000 บาท ไม่เกินนี้ครับ หากท่านสนใจซื้อ-ขายมือถือ Oppo F1 ลองเข้าไปเลือกชมเลือกซ์้อได้ >> ที่นี่ครับ